Nabízíme rozvoj všech základních fyzických atributů!

Oproti klasickým fitness centrům nabízíme kombinaci těch nejefektivnějších současných směrů a trendů v rámci rozvoje všech základních fyzických atributů (absolutní síla, výbušnost, vytrvalost, obratnost a houževnatost) a přístupů ke změně postavy. To všechno v rámci 4 vzájemně propojených specializovaných zón (silová, kondiční, OCR a kardio) s prémiovým vybavením a zkušeným trenérským přístupem, který nemá v Kolíně, ani jeho širokém okolí, obdoby. Dále nabízíme vysokou míru individuálního přístupu i na poli výživového poradenství, kde využíváme ty nejnovější přístupy včetně genetického testování!