Budujeme přátelskou a rodinou atmosféru!

Nejsme jedno z mnoha sterilních a anonymních fitek, ve kterém se lidé sotva pozdraví, natož aby si pomohli, předali si informace nebo se vzájemně motivovali. Všude kolem je mnoho fitek, kde musíte dodržovat mnohdy nelogická až hloupá pravidla a kde lidé po sobě nesundávají závaží z os ani neuklízí nářadí zpět na svá místa. Našim cílem je budovat přátelskou rodinnou atmosféru a komunitu, kde se k sobě lidé chovají jako k sobě rovným, předávají si své cenné poznatky a zkušenosti a to vše bez dodržování otravných a nelogických pravidel, které nemají své opodstatnění.